Albert Heijn Voorhof is onlangs partner geworden van Stichting Lelystad Vitaal. De supermarkt is al langer maatschappelijk betrokken in Lelystad, maar draagt nu ook bij aan sport- en beweegprojecten die de vitaliteit van de inwoners van Lelystad verbeteren, vooral voor die inwoners die een extra zetje in de rug nodig hebben.

 

Het familiebedrijf Vosselman, dat de Albert Heijn aan de Voorhof runt, is al sinds 1967 actief in Lelystad. Het bedrijf staat midden in de samenleving, waarbij zowel de klant als de inwoners in Lelystad voorop staan. Zo sponsort Albert Heijn Voorhof onder andere Summer’s Cool, een activiteitenweek in de zomer voor kinderen die niet op vakantie gaan door gebrek aan financiële middelen.

Voordelen van sport en bewegen
Maar er zijn meer sociaal-maatschappelijke uitdagingen in Lelystad. Albert Heijn Voorhof ziet deze uitdagingen en omarmt de kracht van sport en bewegen, omdat door de inzet van sport en bewegen bijgedragen kan worden in de aanpak van deze maatschappelijke vraagstukken. Dat is dan ook de voornaamste reden dat Albert Heijn Voorhof een partnership aangaat met Stichting Lelystad Vitaal.

Jonathan Vosselman, operationeel verantwoordelijk voor Albert Heijn Voorhof: “Als ex-topsporter weet ik wat de voordelen kunnen zijn van sport en bewegen. Doorzettingsvermogen, samenwerken, vriendschappen, ontmoeten, waarden en normen. Ik vind het daarom extra mooi dat we door dit partnership met Stichting Lelystad Vitaal ons steentje kunnen bijdragen aan de vitaliteit van Lelystad.”

Samen naar een vitale stad
Stichting Lelystad Vitaal investeert in sport- en beweegprojecten die bijdragen aan een vitale stad. Het gaat daarbij nadrukkelijk om projecten die een bewezen effectieve meerwaarde leveren aan de vitaliteit van de inwoners van Lelystad. “Het gaat om meer dan sport en bewegen alleen. Met het mogelijk maken van meer projecten dragen wij bij aan de maatschappelijke vraagstukken, zoals eenzaamheid, overgewicht of sociale uitsluiting”, aldus Angelina Schleper, accountmanager van Stichting Lelystad Vitaal. De stichting zoekt naar kansen en mogelijkheden bij fondsen, subsidieverstrekkers en bedrijven. “Samen bereiken we meer en gaan we voor een sterke stad met vitale inwoners. Daar hebben we allemaal profijt van: de inwoner, de wijken en buurten, het bedrijfsleven en de stad als geheel”, aldus Angelina Schleper tot slot.

Foto: Jonathan Vosselman (rechts) en Angelina Schleper (links) gaan met het partnership samen voor een vitale stad.