Dankzij de financiële bijdrage van het Fonds Sluiterman van Loo zijn inmiddels meer dan 5 bewonersgroepen in Lelystad in beweging. De organisatie is in handen van afdeling Sport, Bewegen & Vitaliteit van Sportbedrijf Lelystad in samenwerking met Woonzorg Flevoland, Coloriet en Welzijn Lelystad.

Het programma
Het beweegprogramma is gericht op het behouden of verbeteren van de conditie en wordt door een ervaren trainer begeleid. Daarnaast ontvangen de deelnemers een beweegposter, zodat zij ook op dagen dat er geen sport wordt gegeven in beweging kunnen komen. Verschillende bewoners van de woonzorgcentra zien het als een feestje waar ze elke week naar uitkijken.

Doel
Het gemeenschappelijke initiatief gaat voor het stimuleren en ondersteunen van bewegen door kwetsbare ouderen en het opdoen van sociale contacten om eenzaamheid tegen te gaan. Om dit voor elkaar te krijgen is het doel minimaal 10 bewonersgroepen te voorzien van beweging en plezier.

Fonds Sluyterman van Loo
Fonds Sluyterman van Loo bevordert de kwaliteit van leven van ouderen in Nederland. Jaarlijks ondersteunen zij enkele honderden initiatieven en projecten met een financiële bijdrage. Dit zijn projecten die zich primair richten op kwetsbare ouderen. Stichting Lelystad Vitaal is erg blij met de ondersteuning waardoor het mogelijk is in te spelen op de hulpvraag voor deze specifieke groep in onze samenleving.

Meer informatie over dit project?
Neem dan contact op met Patrick Boelhouwer, buurtsportcoach Gezondheid & Sociaal domein, via e-mail: p.boelhouwer@sportbedrijf.nl.