Vijf sport- en beweegprojecten maken verschil in Lelystad waarvan de financiële ondersteuning door fondsen en subsidieverstrekkers aan Stichting Lelystad Vitaal inmiddels is afgerond. De projecten variëren van QR-beweegroutes tot de Sportspullenbank en van beweeglessen tot wandeltrainingen met een persoonlijke coach. Al deze prachtige initiatieven, uitgevoerd door partners uit onderwijs, zorg, sport en welzijn, dragen bij aan een inclusieve samenleving waarin iedereen naar wens en vermogen mee kan doen aan sport en bewegen.

QR -Beweegroutes
De samenwerking tussen Sportbedrijf Lelystad, gemeente Lelystad, AV Spirit, JOGG en Stichting SchOOL heeft geresulteerd in vier QR-beweegroutes in Lelystad. Op de routes staan QR-paaltjes met een code. Bij het scannen van de code op de mobiele telefoon komt er een leuke beweegoefening tevoorschijn. Op deze manier worden Lelystedelingen gestimuleerd om in beweging te komen. De routes zijn inmiddels opgenomen in het online routeplatform.

Sportspullenbank
Meedoen aan sport en bewegen is minder vanzelfsprekend voor mensen met een laag inkomen. Naar aanleiding van de lagere sportparticipatie van deze groep inwoners in Lelystad is de Sportspullenbank opgericht. De Sportspullenbank zamelt goede en herbruikbare sportkleren en sportspullen in en verstrekt die aan inwoners die het financieel zwaar hebben, zodat er minder drempels zijn om sportief en maatschappelijk mee te kunnen doen.

Bewegen in verzorgingshuizen
Het sport- en beweegprogramma in de Lelystadse verzorgingshuizen is gestart als balkon bewegen tijdens de eerste lockdown en uitgegroeid naar een vast beweegmoment in de week. Sociaal contact om eenzaamheid te voorkomen en te verminderen, maar ook het stimuleren van bewegen door kwetsbare ouderen staat centraal.

GoldenSports
GoldenSports is een veelzijdig beweegprogramma voor senioren dat wekelijks onder begeleiding van een fysiotherapeut van KernGezond bij VV Unicum wordt aangeboden. Door in de buitenlucht samen te sporten en bewegen, ontmoeten senioren elkaar en werken zij aan hun vitaliteit.

FitStap
FitStap is een beweegprogramma waarbij deelnemers zich binnen 12 weken weer fitter en vitaler voelen. In Lelystad wordt het programma gegeven aan minder actieve volwassenen van 35 jaar en ouder. Het ontmoeten van nieuwe mensen, de gezelligheid en het werken aan de gezondheid staan daarbij centraal.

De stichting is dankbaar voor de betrokkenheid en financiële ondersteuning van fondsen, subsidieverstrekkers, bedrijven en uitvoerende partners die samen het verschil willen maken voor Lelystad. Hierdoor verzilveren we kansen voor mooie sport- en beweegprojecten voor onze inwoners en helpen we de stad vooruit op het gebied van een gezonde leefstijl, participatie, minder overgewicht en sociale binding.