Stichting Lelystad Vitaal is zeer verheugd dat ZonMw financieel bijdraagt aan het bevorderen van de gezondheid en het tegengaan van eenzaamheid van kwetsbare ouderen in Lelystad. ZonMw heeft een grote subsidie verstrekt aan Stichting Lelystad Vitaal voor de doorontwikkeling en uitbreiding van het project Sociaal Vitaal in Lelystad.

Het project Sociaal Vitaal
Sociaal Vitaal is een veelzijdig beweegprogramma met daarin gezondheidsvoorlichting en drie sociale trainingen: de sociale vaardigheids-, weerbaarheids- en zelfmanagementtraining. Gedurende een jaar worden deelnemers wekelijks begeleidt door verschillende professionals, die onder andere gaan helpen bij het toenemen van het sociale netwerk, fitheid en vitaliteit van de deelnemers.

Meer ouderen in beweging
Sportbedrijf Lelystad en diverse partners voeren het project Sociaal Vitaal uit en kunnen door de financiële bijdrage van ZonMw starten met de uitbreiding en doorontwikkeling van het project. Lelystad kent verschillende stadsdelen. In elk stadsdeel zijn eigen trends en ontwikkelingen te zien. Het project is de afgelopen maanden met succes uitgerold in de wijken Botter, Tjalk en Schoener. “Nu gaan we van start in de Waterwijk, Boswijk en Landerijen. In dit deel is een grote groep senioren van 75 jaar en ouder die gebruikmaken van hulpverlenende instanties waaronder thuiszorg, met beweegbehoeftes en minder sociale verbondenheid”, vertelt Angelina Schleper, accountmanager van Stichting Lelystad Vitaal.

ZonMw
ZonMw werkt aan een goede gezondheid voor iedereen. Ook voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Naast het financieren van gezondheidsonderzoek stimuleren zij ook het gebruik van de ontwikkelde kennis en signaleren waar meer kennis nodig is. Onderdeel van het actieprogramma ‘Eén tegen Eenzaamheid’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is het subsidieprogramma ‘Versterking aanpak eenzaamheid – op weg naar effectieve interventies’.

Meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Mitchell Tollenaar, buurtsportcoach Senioren & Zorg van Sportbedrijf Lelystad, via e-mail: m.tollenaar@sportbedrijf.nl.

Het project Sociaal Vitaal (639642002) wordt mogelijk gemaakt door: