Het Postcode Loterij Buurtfonds heeft via Stichting Lelystad Vitaal een financiële bijdrage verstrekt voor de Nationale Sportweek in Lelystad. Hierdoor is voor de komende editie meer mogelijk om alle inwoners de kans te geven sportief mee te doen op zijn of haar niveau. De Nationale Sportweek is van vrijdag 18 september tot en met zondag 27 september 2020.

Waarom een Nationale Sportweek?
In Lelystad moet iedereen de kans krijgen om sportief mee te kunnen doen. Samen met sportaanbieders en andere sectoren, zoals welzijn, zorg, onderwijs en cultuur, werkt Sportbedrijf Lelystad samen om de effecten en het bereik van sport en bewegen te vergroten. Tijdens de Nationale Sportweek staat centraal dat (buurt)bewoners elkaar ontmoeten door samen te bewegen, maken zij kennis met het sport- en beweegaanbod en wordt structurele deelname gestimuleerd. Sport en bewegen is vooral heel leuk en daarom maken de organisatoren tijdens de verschillende activiteiten er echt een feestje van. Voor het programma en inschrijven: ga naar de speciale pagina ‘Nationale Sportweek‘ op website van Sportbedrijf Lelystad.

Voordelen van sport en bewegen
Het is volop bewezen dat structureel sporten en bewegen tal van voordelen oplevert. Een gezonde geest in een gezond lichaam verbetert de kwaliteit van leven en draagt onder andere bij aan:

  • Nieuwe vriendschappen
  • Minder overgewicht
  • Betere school- en werkprestaties
  • Meer zelfvertrouwen
  • Meer energie  

Stichting Lelystad Vitaal
Stichting Lelystad Vitaal kan niet zonder subsidies en donaties van fondsen en betrokken ondernemers om sport-, beweeg- en/of vitaliteitsprojecten te financieren. Op deze manier kan er grote maatschappelijke winst worden behaald en bouwen we samen aan een gezonde, fitte en vitale stad.  “We zijn ontzettend blij dat het Postcode Loterij Buurtfonds ons in staat stelt onze impact te vergroten”, zegt Angelina Schleper, accountmanager van Stichting Lelystad Vitaal. “Sport- en beweegprojecten geven concrete invulling aan de opgave van gemeenten om winst in het sociale domein te realiseren.”

Meer informatie over dit project?
Neem dan contact op met Timo Hoenderboom, buurtsportcoach Sportbedrijf Lelystad, via e-mail: t.hoenderboom@sportbedrijf.nl of telefoonnummer: 06 13 51 59 36.