Buitenspelen en bewegen is super belangrijk voor een gezond leven maar wordt steeds minder vanzelfsprekend. Uit onderzoek blijkt dat het aantal kinderen dat echt regelmatig buiten speelt is gedaald van 20% naar 14%, 30% speelt zelfs nooit of maar één keer in de week buiten. En de coronacrises heeft deze problematiek versterkt, onze samenleving is nog minder gaan bewegen en vooral kinderen en jongeren zijn de dupe.

Stichting Lelystad Vitaal is dan ook zeer verheugd dat provincie Flevoland, via Sportservice Flevoland en gemeente Lelystad, financieel bijdraagt om meer Lelystadse jeugd in beweging te krijgen tijdens de Nationale buitensport- en speeldag.

Nationale buitensport- en speeldag
Op woensdag 9 juni 2021 organiseert Sportbedrijf Lelystad in samenwerking met Stichting SchOOL, Jongerenwerk Welzijn Lelystad en lokale sportaanbieders de Nationale buitensport- en speeldag. Die dag wordt Lelystad één groot speelveld. Kinderen en jongeren worden gestimuleerd om zoveel mogelijk buiten te spelen en te bewegen waarin ze ervaren hoe leuk dat is en zij worden bovendien gestimuleerd om dat te blijven doen.

Extra bijdrage
Stichting Lelystad Vitaal heeft een succesvolle aanvraag gedaan bij het steunpakket Corona en sport in Flevoland. Dit steunpakket wordt aangeboden door de provincie Flevoland waarmee zij de sportinfrastructuur in Flevoland wil behouden, in stand houden en versterken. De uitvoering ligt in handen van Sportservice Flevoland. Daarnaast heeft gemeente Lelystad ook een subsidie voor dit evenement verstrekt. “Prachtig dat door bijdrage van verschillende fondsen en subsidieverstrekkers meer sport en bewegen mogelijk is voor de inwoners van Lelystad. Dit evenement is bovendien een mooi moment om de Nationale Sportweek onder de aandacht te brengen. Van vrijdag 17 tot en met zondag 26 september worden dan alle Lelystedelingen gestimuleerd sportief mee te doen”, vertelt Angelina Schleper, accountmanager van Stichting Lelystad Vitaal.

Meer informatie over dit evenement is te vinden op de website van Sportbedrijf Lelystad: Nationale buitensport- en speeldag

De Nationale buitensport- en speeldag wordt mogelijk gemaakt door Sportservice Flevoland, provincie Flevoland en de gemeente Lelystad.