Slide One
Slide One
previous arrow
next arrow

Over ons

Over Stichting Lelystad Vitaal

Stichting Lelystad Vitaal is in 2020 opgericht voor het genereren van meer impact door inzet van sport en bewegen om de stad en haar inwoners vooruit te helpen. Integrale programma’s, interventies en vernieuwende sport- en beweegactiviteiten kunnen echt een verschil maken voor onze samenleving. Door sport en bewegen als instrument in te zetten, kunnen we onder meer:

  • langdurig werklozen reactiveren en resocialiseren;
  • het verschil in ontplooiingsmogelijkheden en carrièrekansen tussen jongeren verkleinen;
  • eenzame ouderen uit hun sociaal isolement halen;
  • meer gehandicapten laten meedoen met de samenleving;
  • bijdragen aan gezonde en productievere werknemers en een lager ziekteverzuim;
  • overgewicht bij jongeren terugdringen;
  • de integratie van mensen met een niet-Nederlandse achtergrond verbeteren.

Samen met andere sociaal-maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en het bedrijfsleven willen we verder bouwen aan een vitaal Lelystad. Want dat is hard nodig.

Een gezonde toekomst voor alle inwoners van Lelystad!

Investeren in sport en bewegen loont 
Voor de positieve effecten van sport op mens en maatschappij bestaat omvangrijk wetenschappelijk bewijs. Sporten is gezond, verbroedert, geeft zelfvertrouwen en haalt mensen uit hun isolement. Uit onderzoek blijkt dat investeren in sport en bewegen loont. Elke euro die we investeren in sport en bewegen levert € 2,46 aan waarde op voor de Lelystadse samenleving

Bouw mee aan een vitaal Lelystad!
Wil je bijdragen aan de aanpak van sociaal-maatschappelijke vraagstukken door de inzet van sport, bewegen en een vitale leefstijl? En heb je vragen over hoe je kan bijdragen? Neem direct contact op via info@lelystadvitaal.nl

Algemene informatie Stichting Lelystad Vitaal

Statutaire naam: Stichting Lelystad Vitaal
KvK-nummer: 77737229
RSIN-nummer: 861117566
Bankrekening: NL91 RABO 0354631969

Contactgegevens
info@lelystadvitaal.nl
Badweg 21, 8223 PA Lelystad

Doelstelling
Stichting Lelystad Vitaal heeft als doel om zonder winstoogmerk financiële middelen te werven ten behoeve van projecten waarbij het hoofdbestanddeel sport, bewegen en/of een gezonde levensstijl is en waarbij de effecten positief bijdragen aan een vitaler leven van de inwoners van Lelystad. Door inzet van meer waardevolle sport- en beweegprojecten kan er verschil worden gemaakt in de aanpak van sociaal-maatschappelijke vraagstukken voor meer sociale samenhang, inclusieve samenleving, vitale leefomgeving, gezonde levensstijl en het verminderen van armoede, eenzaamheid en overgewicht. Kortom, een samenleving waarin iedereen naar wens en vermogen kan meedoen aan sport en bewegen. Als stichting willen wij daarom zoveel mogelijk financiering regelen voor een maximaal resultaat.

Beloningsbeleid
Stichting Lelystad Vitaal kent geen beloningsbeleid.