Slide One
Slide One
previous arrow
next arrow

Over ons

Over Stichting Lelystad Vitaal

Stichting Lelystad Vitaal is een onafhankelijke stichting die geld werft voor effectieve sport- en beweegprojecten in Lelystad. Sportbedrijf Lelystad heeft deze stichting in 2020 in het leven geroepen om ondanks de gemeentelijke bezuinigingen meer te kunnen betekenen voor de stad en haar inwoners. Samen met andere sociaal-maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en het bedrijfsleven willen we verder bouwen aan een vitaal Lelystad. Want dat is hard nodig.

Een gezonde toekomst voor Lelystad
Sport, bewegen en een gezonde leefstijl zijn essentieel voor een vitale stad. En Lelystad heeft hierin veel te winnen. Relatief veel inwoners sporten en bewegen onvoldoende en het overgewichtcijfer ligt hoog. Met extra investeringen vanuit het bedrijfsleven en subsidies en fondsen maken we projecten mogelijk die inwoners vitaler maken. Projecten waarbij het hoofdbestanddeel sport, bewegen en/of een gezonde leefstijl is. En waarmee we vooral die inwoners helpen die een extra zetje in de rug nodig hebben.  We betrekken sterke en vitale sportverenigingen en andere sociaal-maatschappelijke partners om de projecten uit te voeren.

Investeren in sport en bewegen loont 
Integrale programma’s, interventies en vernieuwende sport- en beweegactiviteiten kunnen echt een verschil maken voor onze stad. Door sport en bewegen als instrument in te zetten, kunnen we onder meer:

  • langdurig werklozen reactiveren en resocialiseren;
  • het verschil in ontplooiingsmogelijkheden en carrièrekansen tussen jongeren verkleinen;
  • eenzame ouderen uit hun sociaal isolement halen;
  • meer gehandicapten laten meedoen met de samenleving;
  • bijdragen aan gezonde en productievere werknemers en een lager ziekteverzuim;
  • overgewicht bij jongeren terugdringen;
  • de integratie van mensen met een niet-Nederlandse achtergrond verbeteren.

Voor de positieve effecten van sport op mens en maatschappij bestaat omvangrijk wetenschappelijk bewijs. Sporten is gezond, verbroedert, geeft zelfvertrouwen en haalt mensen uit hun isolement. Uit onderzoek blijkt dat investeren in sport en bewegen loont. Elke euro die we investeren in sport en bewegen levert € 2,46 aan waarde op voor de Lelystadse samenleving

Bouw mee aan een vitaal Lelystad!

Wil je als bedrijf bijdragen aan de aanpak van sociaal-maatschappelijke vraagstukken door de inzet van sport, bewegen en een vitale leefstijl? Heb je vragen over hoe je kan bijdragen? Kijk op de pagina Doe mee of neem direct contact op met onze accountmanager Angelina Schleper. 

Angelina Schleper
angelina@lelystadvitaal.nl
06 12 89 62 93 
Werkt op maandag, dinsdag en donderdag

Dat de gemeente Lelystad over beperkte financiële middelen beschikt, is voor ons geen reden om bij de pakken neer te zitten. Zo zitten we niet in elkaar. Met hart en ziel willen we bijdragen aan een vitale stad door de kracht van sport en bewegen in te zetten. Daarom hebben we Stichting Lelystad Vitaal opgericht.”

Onze missie, visie en kernwaarden 

Visie: Lelystad is een sterke stad met vitale inwoners. 
Missie: het genereren van extra financiële middelen om inwoners van Lelystad via sport en bewegen te stimuleren een vitaal leven te leiden. 
Kernwaarden: sociaal, samen en sportief. 


Algemene informatie Stichting Lelystad Vitaal

Statutaire naam: Stichting Lelystad Vitaal
KvK-nummer: 77737229
RSIN-nummer: 861117566
Bankrekening: NL91 RABO 0354631969

Contactgegevens
info@lelystadvitaal.nl
Badweg 21, 8223 PA Lelystad

Doelstelling
Stichting Lelystad Vitaal heeft als doel om zonder winstoogmerk financiële middelen te werven ten behoeve van projecten waarbij het hoofdbestanddeel sport, bewegen en/of een gezonde levensstijl is en waarbij de effecten positief bijdragen aan een vitaler leven van de inwoners van Lelystad. Door inzet van meer waardevolle sport- en beweegprojecten kan er verschil worden gemaakt in de aanpak van sociaal-maatschappelijke vraagstukken voor meer sociale samenhang, inclusieve samenleving, vitale leefomgeving, gezonde levensstijl en het verminderen van armoede, eenzaamheid en overgewicht. Kortom, een samenleving waarin iedereen naar wens en vermogen kan meedoen aan sport en bewegen. Als stichting willen wij daarom zoveel mogelijk financiering regelen voor een maximaal resultaat.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit één bestuurder, benoemd is de heer Eelco Derks.

Beleidsplan
Het beleidsplan wordt opgenomen in het jaarverslag van Stichting Lelystad Vitaal. Dit verslag is na het eerste jaar op te vragen via info@lelystadvitaal.nl.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
De activiteiten worden tevens opgenomen in het jaarverslag van Stichting Lelystad en is te lezen via ‘Jaarverslag 2021 Stichting Lelystad Vitaal‘.

Financiële verantwoording
Het financieel jaarverslag is tevens na 1 jaar via info@lelystadvitaal.nl op te vragen.

Beloningsbeleid
Stichting Lelystad Vitaal kent geen beloningsbeleid.