Rabobank Flevoland is voor 3 jaar partner geworden van Stichting Lelystad Vitaal. Rabobank Flevoland draagt daarmee niet alleen financieel, maar ook op maatschappelijk gebied bij aan het mogelijk maken van meer sport- en beweegprojecten in Lelystad. Dit om de vitaliteit van de inwoners van Lelystad te verbeteren, vooral voor die inwoners die een extra zetje in de rug nodig hebben.

Stichting Lelystad Vitaal investeert in projecten die bijdragen aan een vitale stad. Projecten waarbij het hoofdbestanddeel sport, bewegen en/of een gezonde leefstijl is en waarvan de effecten bijdragen in de aanpak van sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Denk daarbij aan eenzaamheid, overgewicht en sociale uitsluiting. Aspecten waarin Lelystad nog veel te winnen heeft en we vooral die inwoners willen bereiken die een extra zetje in de rug nodig hebben.
Door betrokkenheid en financiële investeringen vanuit het bedrijfsleven én ook van subsidieverstrekkers en fondsen maken we projecten mogelijk die inwoners vitaler maken.  We betrekken sterke sportverenigingen en sociaal-maatschappelijke partners om de projecten uit te voeren.

In 2020 heeft al een aantal fondsen en subsidieverstrekkers zich verbonden aan Stichting Lelystad Vitaal en nu heeft ook Rabobank Flevoland zich verbonden aan onze stichting. Stefan Lohuis, directievoorzitter van Rabobank Flevoland, vertelt: “Sport en bewegen draagt bij in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Naast dat sporten en bewegen gezond is, brengt het inwoners van Lelystad bij elkaar, geeft het zelfvertrouwen en haalt het mensen uit hun isolement. En investeren in sport en bewegen loont, want de maatschappelijke opbrengsten zijn 2,5 keer zo hoog als de kosten. Ik roep dan ook meer bedrijven op om zich te verbinden aan Stichting Lelystad Vitaal, want alleen samen kunnen we het verschil maken op weg naar een sterke en vitale samenleving in Lelystad.”

Foto: Stefan Lohuis (links) en Maurice Leeser (rechts) na ondertekening van het partnership.