In de zomervakantie zijn er veel organisaties die een pauze inlassen in hun activiteitenprogramma. Voor senioren betekent deze pauze vaak dat zij minder sociaal contact hebben met eenzame dagen tot gevolg. Dat geldt in het bijzonder in tijden van corona. Daar kunnen we samen iets aan doen! Dankzij succesvolle subsidieaanvragen van Stichting Lelystad Vitaal bij de provincie Flevoland en het Oranje Fonds organiseren deze zomer lokale partners voor het eerst het programma Samen op Stap in Lelystad.

Samen op Stap
Samen op Stap is het ontmoetingsprogramma voor senioren om hen een onvergetelijke zomer te bezorgen. Meedoen aan leuke activiteiten en plezier hebben met buurt- en leeftijdsgenoten staan centraal. Tussen maandag 12 juli en maandag 30 augustus 2021 worden er doordeweeks zowel overdag als in de avond verschillende activiteiten in Lelystad georganiseerd. Wandelen, tennissen en spelletjesmiddagen zijn daarvan enkele voorbeelden van sportinstuiven. Sommige activiteiten zijn gratis en voor andere activiteiten vraagt de organisatie een kleine bijdrage.

Oranje Fonds en provincie Flevoland
Samen op Stap wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies van het Oranje Fonds en de provincie Flevoland. De bijdrage vanuit de provincie is toegekend door Sportservice Flevoland. Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het Oranje Fonds kan dit doen dankzij onder andere de Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

De provincie Flevoland heeft een steunpakket Corona en sport aangeboden en wil hiermee de sportinfrastructuur in Flevoland behouden, in stand houden en versterken. De uitvoering ligt in handen van Sportservice Flevoland. Het steunpakket richt zich nadrukkelijk op nieuwe activiteiten. Stichting Lelystad Vitaal heeft met succes een aanvraag gedaan. Het project Samen op Stap geeft lokale sport- en beweegpartners een podium om specifiek voor senioren nieuwe activiteiten te organiseren.

Meer informatie over Samen op Stap is te vinden op de website van Sportbedrijf Lelystad.